!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Golvvärme

Anvisning för golvvärmen i ditt badrum:

På väggen invid dörren i ditt badrum sitter en vit termostat med beteckningen T2.

Med den kan du ställa in önskad golvtemperatur.

Gör så här:

  1. Tryck in huvudströmbrytaren som är den stora vita knappen ovan ”fönstret”.
  2. Efter några sekunder visar fönstret klockslaget 00:00 och minuterna blinkar. Ställ in aktuell minut med +/-tangenterna. Bekräfta med OK- knappen. Nu börjar tim siffrorna att blinka. Ställ in rätt timme och bekräfta med OK.
  3. Det finns en siffra till höger om klockslaget som anger veckodag. 1=måndag, 2=tisdag etc. Ställ in rätt veckodag. Tryck på OK.

    Nu har du möjlighet att ställa in olika temperaturer för olika dagar med sparlägen etc. Detta ger emellertid mycket marginell energibesparing och företaget som levererat utrustningen, Thorin o Thorin i Göteborg, rekommenderar att vi helt enkelt ställer in en konstant önskad golvtemperatur. Det gör vi på följande sätt:

  4. Använd knapparna med så att sol-symbolen blir inramad av den flyttbara fyrkanten. Nu har du möjlighet att ställa in önskad golvtemperatur med +/- tangenterna och sedan bekräfta med OK.
  5. Genom att trycka på OK – knappen kan du nu välja om ditt fönster skall visa din inställda golvtemperatur eller klockan med rätt tid.
  6. Om du av någon anledning vill göra om hela startproceduren så skall du trycka in den lilla infällda knappen till höger om den stora vita. Det gör du med en kulspetspenna eller annat spetsigt föremål. 

Uppdaterad 2017-04-10