!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningens historia

Ett axplock av händelser ur Brf Utblicken 1's historia:

2007

22/5 - Kommunstyrelsen godkänner program för att planera bostäder på fastigheten Näsbypark 73:4. Samrådsmöte hölls 13/6.

2008

Under hösten påbörjar JM projektering av fastigheten.

2009

12/1 - Detaljplan D238 över området Näsbypark 73:4 vinner laga kraft.

Aug-Sept - Markarbeten med fastigheten påbörjas.

5/10 - Ekonomiska föreningen Brf Utblicken 1 registreras. 

11/11 - Föreningen förvärvar fastigheten Näsbypark 73:4 som i samband med detta döps om till Kuttern 1.

24/11 - Första gjutning sker. Zdravko Markovski (JM:s affärsenhetschef) och Leif Gripenstam (Täby kommuns ordförande) gjöt en mellanvägg i hissen (hus 1) och därefter bjöds det på lunchbuffé i etableringen. 

2010

7/6 - På föreningsstämman väljs de första boende i fastigheten in i styrelsen.
 
2011

Inflyttning sker under februari till september.

31/12 -  Avräkningstidpunkt mot JM. Fastigheten är färdigställd och föreningen tar över det ekonomiska ansvaret.