!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Brf. Utblicken 1

Täby

ORDNINGSREGLER

 

FÖR ATT VI ALLA SKALL TRIVAS I VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

 

 • Vi är alla aktsamma om vår egen lägenhet och föreningens övriga egendom
 • Vi visar hänsyn till våra grannar och stör inte med arbeten, hög musik etc. före klockan 07.00 eller efter 22.00
 • Vi använder lägenheten samt föreningens gemensamma utrymmen som cykelparkering, utrymme för barnvagnar och garage endast för avsett ändamål
 • Vi sorterar våra sopor i enlighet med de anvisningar som finns anslagna
 • Vi ställer eller förvarar inte föremål i trappuppgångar eller andra gemensamma utrymmen
 • Vi sätter inte upp anonyma anslag vare sig på anslagstavlor eller annan plats inom föreningens fastighet
 • Vi skakar inte mattor från balkong eller fönster. Av brandskyddsskäl tillåter inte brandmyndigheten grillning med kol på balkongerna.
 • Vi ser till att dörrarna till gemensamma utrymmen är låsta
 • Vi som har husdjur ser till att dessa inte förorenar eller för oljud
 • Vintertid rengör vi våra bilar från snö innan vi kör in i garaget
 • Vi målar inte balkongtak, sätter inte upp markiser, staket, antenner samt andra anordningar t.ex. inglasning av balkonger utan styrelsens medgivande
 • Vi borrar inte i fasadens väggar
 • Vi som bostadsrättshavare svarar för att dessa ordningsregler följs av vår familj och gäster eller dem som inryms i vår lägenhet 

 

Styrelsen, brf. Utblicken 1